صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم
ثبت شده به شماره 4723 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری
ثبت شده به شماره 12061 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
آغاز فعالیت: 1402/01/26
ارکان صندوق
مدیر
سبدگردان رایاسهم
مدیرثبت
شرکت کارگزاری آرمون بورس
متولی
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کاربرد تحقیق
حسابرس
موسسه حسابرسی رازدار
مدیر سرمایه‌گذاری
امیر ماهیانه، علیرضا شاهسون، عبدالله پورجوان
آخرین NAV محاسبه شده
تاریخ محاسبه
صدور
ابطال
آماری
کل ارزش خالص
تعداد واحدها
روندNAV
ترکیب دارایی سهم صنایع در سبد دارایی


روند خالص ارزش دارایی‌های ترکیبی
شش ماهه
یک ساله
از ابتدای فعالیت